2024 VERGİ KONULARINDA GÜNCELLEMELER VE MÜKELLEFLERİN UYMALARI GEREKEN HUSUSLAR.

“2024 YILINDA VERGİ MĞÜKELLEFLERİNİN DOLAYISIYLA MÜŞTERİLERİMİZİN, BİLMESİ VE UYGULAMASI GEREKEN HUSUSLAR.” 2024 gelişi aynı zamanda yeni yılda yapılması gereken işlemleri de beraberinde getirmiştir. Yeni yılla birlikte yıl içerisinde yapılması gereken işlemleri, dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bir hatırlatma notu olarak bu bilgilendirme yazımızda ele alacağız. Maddeler halinde inceleyeceğimiz 2024 yılında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular aşağıda siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur. 1-) Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin Yapılması Anonim şirketler ve eğer kullanıyorlar ise Limited şirketler yönetim kurulu karar defterlerini 2024 yılı ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiklerinin yapılması gerekmektedir. 2-) Fiziki Ortamda Defter Tutanlar Yevmiye Defterlerini 30 Haziran 2024 Tarihine Kadar Kapanış Tasdiki Yaptırmalı 2023 yılı defterlerini fiziki ortamda tutan Anonim şirketler ve Limited şirketler 2023 yılına ait yevmiye defterlerini 30.06.2024 tarihine kadar kapanış tasdiki için notere onaylatmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda defter tutanlar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. 2023 yılında defterlerini elektronik ortamda tutan mükelleflerin defterlerini aylık veya geçici vergi dönemlerinde elektronik ortamda yüklemelerinden dolayı 2023 yılına ait defterlerini notere onaylatma zorunluluğu yoktur. 3-) Elektronik Ortamda Defter Tutanların Defter Yükleme Tercihleri İçin Son Tarih 31.01.2024’dir. 2024 yılında defterlerini elektronik ortamda tutacak olan mükelleflerin defter yükleme dönemini aylık veya geçici vergi tarihlerinde 3 aylık olarak yükleme hakları bulunmaktadır. Defter yükleme tercihinde bulunmak için son tarih 31.01.2024’dir. Yükleme süresi tercihinde bulunmayanların yükleme zamanı aylık olarak seçilir. Defter yükleme tercihinde bulunmayan veya süresinde ilgili tercihi yapmayanların defterleri otomatik olarak aylık bildirim şeklinde seçilir. 4-) 2023 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 3 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.07.2024 Tarihine Kadar E-Fatura Sistemine Geçmek Zorundadır. 2023 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan firmaların en geç 01.07.2024 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır. Kendi siteleri ve/veya başka bir internet satış platformunda e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-fatura’ya geçme hadleri ve süreleri 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.07.2024 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır. Gayrimenkul ve/veya taşıt alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunan mükellefler için e-fatura’ya geçme hadleri ve süreleri 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.07.2024 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır. Otel işletmelerinde ciro şartı bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alan konaklama hizmeti veren otel işletmelerine hasılat şartına bakılmaksızın e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 5-) 2023 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 3 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.01.2025 Tarihinde E-Defter Sistemine Geçmek Zorundadır. 2023 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 01.01.2025 tarihi itibarıyla elektronik defter sistemine geçmek zorundadır. Kendi siteleri ve/veya başka bir internet satış platformunda e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçme hadleri ve süreleri 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.01.2025 tarihine kadar elektronik defter sistemine dâhil olmak zorundadır. Gayrimenkul ve/veya taşıt alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunan mükellefler için elektronik deftere geçme hadleri ve süreleri 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.01.2025 tarihine kadar elektronik defter sistemine dâhil olmak zorundadır. Otel işletmelerinde ciro şartı bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alan konaklama hizmeti veren otel işletmelerine hasılat şartına bakılmaksızın elektronik defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 6-) E-Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükellefler Düzenleyecekleri Fatura Belirli Bir Tutar Üzerinde İse E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portal Üzerinden Düzenlemeye Devam Edeceklerdir. Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2024 yılı için 6.900 TL), aşması halinde, faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portal üzerinden düzenlemesi zorunluluğu devam edecektir. 7-) 2023 yılında Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Firmaların E-İrsaliye Geçmesi Gerekmektedir. 2023 yılında brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların en geç 01.07.2024 tarihinde E-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 8-) 2024 Yılı İtibariyle Asgari Ücret Net 17.002,12-TL’dir. 01.01.2024 tarihi ile brüt asgari ücret 20.002,50-TL, net asgari ücret 17.002,12-TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere asgari ücretliler gelir ve damga vergisinden istisna tutulmuştu, bu uygulama 2024 yılı içinde uygulanmaya devam edecektir. Diğer ücretlilerinde ücretlileri asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden istisna edilmiştir. Ücretleri asgari ücret üzerinde olan hizmet erbabının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısımları gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna tutulmuştur. Vergi İstisnası Nasıl Hesaplanır? Örnek; Aylık brüt ücreti 25.000-TL olan personelin Ocak/2024 dönemine ait ücret hesaplama şekli aşağıdaki gibidir; (*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır. Brüt Ücret – 25.000,00-TL Brüt Tutar 25.000,00 SGK İşçi Payı (%14) 3.500,00 SGK İşsizlik İşveren Payı (%1) 250,00 Gelir Vergisi Matrahı 21.250,00 Gelir Vergisi (%15) 3.187,50 Gelir Vergisi İstisnası 17.002,12 İstisna Gelir Vergisi (%15) 2.550,32 İstisna Sonrası Gelir Vergisi 637,18 Damga Vergisi Matrahı 25.000,00 Damga Vergisi (%0759) 189,75 Damga Vergisi İstisnası 20.002,50 İstisna Damga Vergisi (%0759) 151,82 İstisna Sonrası Damga Vergisi 37,93 Net Ücret 20.574,89 İşveren SGK primi (%15,5) 3.875,00 İşveren İşsizlik Primi (%2) 500,00 İşveren Maliyeti 29.375,00 9-) Asgari ücret ile ilgili 2022 yılında uygulamaya giren yöntem ve usuller 2024 yılında da devam edecektir. • Asgari geçim indirimi 2022 yılında kaldırılmış, 2024 yılında da uygulama bu şekilde devam etmektedir. • 01.01.2022 tarihinden itibaren istisna uygulaması tüm hizmet erbabı için uygulandığından istisna tutarları memurlarından da asgari ücrete kadar olan kazançlarına isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi tutarları içinde 2024 yılında da uygulanmaya devam edecektir. 10-) Asgari Ücretli Çalışanın İşveren Maliyeti 23.502,94-TL’dir. 2024 yılı itibariyle asgari ücretli olarak çalışmakta olan bir personelin işverene toplam maliyeti 23.502,94-TL’dir. 11-) Asgari Ücret Destek Tutarı 700-TL’dir. 01.01.2024 tarihi itibariyle asgari ücret destek tutarı çalışan başına 700-TL olarak uygulanacaktır. 12-) Sigorta Primine Tabi Tavan Ücret 2024 yılında 150.018,90-TL’dir. 2024 yılı itibariyle sigorta primine tabi tavan ücret 150.018,90-TL’dir. 13-) 5 Kişiden Az Çalışanı Olan İşverenler Elden Ücret Ödemesi Yapamazlar. Asgari ücretin net tutarının 7.000-TL üzerinde olması nedeniyle beş kişiden az çalışanı olan işverenlerinde personel ücretlerini banka, PTT ve özel finans kurumları aracılığıyla yapması gerekmektedir. 14-) İşyeri Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı %20’dir. 2024 yılında gerçek kişiden yapılan işyeri kira ödemelerinde uygulanacak stopaj oranı %20’dir. 15-) İşyeri Kira Ödemelerinde KDV oranı %20’dir. 2024 yılında işyeri kira ödemelerinde uygulanacak KDV oranı %20’dir. 16-) İşyeri Kira Ödemeleri Banka Üzerinden Ödenmelidir. İşyeri kira ödemeleri ne kadar olursa olsun banka, PTT, özel finans kurumları üzerinden ödenmesi gerekmektedir. 17-) 2024 Yılında Binek Otomobiller için Uygulanan Gider Kısıtlaması Tutarları Güncellenmiştir. • Binek araç kiralamalarda tek bir araç için gider yazma üst sınırı KDV hariç:26.000 –TL • Sıfır araç için alım tutarı amortisman olarak indirim yapılabilecek tutar: 790.000 –TL • Sıfır araç için ÖTV ve KDV tutarları gider veya maliyet yazılabilecek sınır: 690.000 –TL • Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya ikinci el araçlarda kanunen kabul edilen gider olarak amortisman sınırı: 1.500.000 –TL 18-) Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı 2024 Yılı İçin Güncellenmiştir. 2024 yılında Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı: 33.000 –TL 19-) Vergiden Müstesna Yemek Tutarı 2024 Yılı İçin KDV Hariç 170,00-TL Olarak Belirlenmiştir. İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç günlük: 170–TL 20-) 2024 Yılı Engelli İndirimi Tutarı Güncellenmiştir. • Birinci derece engelliler için; 6.900 –TL, • İkinci derece engelliler için; 4.000 –TL, • Üçüncü derece engelliler için; 1.700 –TL 21-) Yol Ücretleri İçin Uygulanacak 2024 Yılı İstisna Tutarı 88,00-TL’dir. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı günlük 88,00-TL’dir. 22-) Esnaf Muaflığı Limiti 1.100.000-TL olmuştur. Herhangi makine kullanılmaksızın kişilerin evlerinde imal ettiği ürünleri (internet ve benzeri ortamlar dahil) satanların esnaf muafiyeti sınırı 1.100.000-TL ye yükseltilmiştir. 23-) Emlak Vergisi 2024 yılında % 29,23 kadar uygulanacaktır. 01.01.2024 tarihi itibariyle emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı (% 58,46 /2) %29,23 olarak uygulanacaktır. 24-) Ücretliler İçin 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir. Gelir Dilimi Vergi Oranı 110.000 TL’ye kadar %15 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası %27 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası %35 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası %40 25-) Ücret Dışı Gelirler İçin 2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir. Gelir Dilimi Vergi Oranı 110.000 TL’ye kadar %15 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası %27 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası %35 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası %40 26-) Tam Mükellef Kurumlarca Dağıtılan Kar Paylarındaki Stopaj Oranı %10’a Düşmüştür. Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarındaki stopaj oranı 2024 yılında da %10 olarak uygulanmaya devam edecektir. 27-) 2024 Yılında Uygulanacak Beyanname Damga Vergisi Tutarları Güncellenmiştir. Vergi Beyannamesi Adı Tutarı (TL) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 467,20 Kurumlar Vergisi Beyannamesi 624,10 Katma Değer Beyannamesi (KDV) 308,30 Muhtasar Beyannamesi 308,30 Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 308,30 Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 624,10 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 365,50 28-) 2024 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 6.900-TL’dir. 2024 yılı için fatura kesme ve düzenleme sınır KDV dâhil 6.900-TL’dir. Kuyumcular için 20.700-TL 2024 yılı için kuyumcular için fatura kesme ve düzenleme sınırı 20.700-TL’dir. 29-) 2024 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı 6.900-TL’dir. 2024 yılı için demirbaş ve amortisman düzenleme sınırı KDV hariç 6.900-TL’dir. 30-) 2024 Yılı İçin Tevkifatlı Fatura Düzenlenmesi Sınırı 2.000-TL’dir. Tevkifat kapsamında olan ve işlem bedeli KDV dahil 2.000 -TL üzerinde olan teslim ve hizmetler için faturalar tevkifatlı olarak düzenlenecektir. İşlem Bedeli 2.000-TL altında ise Hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde KDV dâhil fatura bedeli 2.000-TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. 31-) Kurum aktifinde 2 tam yıl kalan taşınmazların satışından doğan kazanç istisnası kaldırılmış, 15.07.2023 tarihinden önce aktife giren taşınmazlar kurumlar Vergisi İstisnası için %25 olarak uygulanacaktır. Kurum aktifinde iki tam yıl kalan taşınmazların satışlarından doğan kazançlara ait istisna tutarı kaldırılmıştır, 15.07.2023 tarihinden önce aktife giren taşınmazlar için ise KDV istisnası uygulanmaya devam ederken, kurumlar vergisi istinası %25 olarak uygulanacaktır. 32-) 2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir. 01.01.2024-30.06.2024 tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatının Tavanı: 35.058,58-TL'dir. 33-) 2024 Yılı itibariyle 2 no.lu Katma Değer Vergisi (Sorumlu Sıfatıyla Verilen) Beyan ve Ödemesi Süreleri Değişmiştir. Ocak-2024 dönemi beyannamelerinden başlamak üzere; (Şubat/2024 tarihinde verilen) verilen 2 no.lu KDV (Vergi Sorumluları İçin) beyannameleri için • Beyan tarihi izleyen ayın 21’ine kadar • Ödeme tarihi izleyen ayın 23’üne kadar olarak değiştirilmiştir. 34-) 2024 Yılında Uygulanacak Genel Kurumlar Vergisi Oranı 2024 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı %25’dir. 35-) 2024 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Sınırı Güncellenmiştir. 2024 Yılı için İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sınırı 90.800-TL’dir. 36-) 2023 Yılında Değişen BA-BS Beyan Etme Zorunlulukları 2024 yılında aynı Şekilde devam Edecektir. Ocak-2023 dönemi beyannamelerinden başlamak üzere; (Şubat/2023 tarihinde verilen) verilen BA-BS yükümlülükleri 2024 yılında da aynı şekilde devam edecektir. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan fakat tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında (KDV hariç 5.000.-TL) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form BA ve/veya Form BS bildirimi boş da olsa verilmeyecektir. 10.01.2024 tarihinde yapılan Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu ile, • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin, • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin, • Sigorta poliçelerinin, • Sigorta komisyon gider belgesinin, • Elektronik ürün senedinin (ELÜS), 01/02/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/01 dönemine ait Form BA ve Form BS bildirimlerinden başlamak üzere, Form BA ve Form BS bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür. 37-) 2024 Yılı Doğrudan Ayrılacak Şüpheli Alacak Tutarı Güncellenmiştir. Bilanço esası ve işletme hesabı esasına göre defter tutan tüccarlar tarafından yazılı olarak bir defadan fazla istendiği veya protesto edildiği halde borçlu tarafından ödenmeyen 14.000-TL’yi aşmayan alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilir ve bunlar doğrudan giderleştirilebilir. 38-) Basit Usule Tabi Olmanın Genel ve Özel Şartları Güncellenmiştir. • Yıllık kira bedeli toplamı sınırı; Büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, Diğer yerlerde 34.000 TL’dir. • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 690.000 TL ve 1.100.000 TL’dir. • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 340.000 TL’dir. • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (yıllık satış tutarı + iş hâsılatı durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 690.000 TL’dir. 39-) İşçi Özlük Dosyası Düzenlememe Cezası 2024 yılı itibariyle 14.740-TL’dir. 2024 yılı için personel özlük dosyalarının düzenlenmeme cezası 14.740-TL’dir. 40-) Arızi Kazançlara Ait İstisna Tutarı Güncellenmiştir. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2024 yılı için 200.000-TL olarak belirlenmiştir. 41-) Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Avans Faiz Oranı %44,25 Olarak Belirlenmiştir. 23.12.2023 tarihinden itibaren reeskont işlemlerinde uygulanacak avans faiz oranı %44,25’dir. 42-) Tahsilat ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluğuna Ait Sınır 2024 Yılında da Aynı Şekilde Devam Edecektir. 2024 yılında da 7.000-TL’yi aşan tutardaki tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması aynı tutar üzerinden devam edecektir. Kısım kısım ödemeler de tevsik kapsamındadır. 7.000-TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin kısım kısım ödenmesi de tevsik zorunluluğundadır. 43-) Konaklama Vergisi 01.01.2023 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girmiş, 2024 Yılında Da Uygulanmaya Devam Edecektir. Konaklama vergisi 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, 2024 yılın da uygulanmaya devam edecek olup, vergi oranı % 2 ’dir. 44-) 2024 Yılı Hesap Dönem İçin de 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilmeyecektir. 2022 yılında ilk olarak kaldırılan ve takip eden yıllarda uygulanacak olan ilgili yıllara ait 4. dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması 2024 yılında da devam edecektir. 45-) İhracat Bedellerinin %40'ının Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Devam Etmektedir. İhracat bedeli kabul belgesine veya Döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedellerinin %40'ı belgeyi düzenleyen bankaya satılacaktır. İlgili bedel banka tarafından Merkez Bankasına satılacaktır. Bu bedeller banka tarafından Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarımı sağlanacaktır. Karşılık Türk Lirası olarak ödenir. İlgili konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir. 46-) Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması 2024 Yılında Devam Edecektir. Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan bilanço hesabına göre defter tutan vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere; • Yabancı kaynaklara ilişkin faiz, • Komisyon, • Vade farkı, • Kâr payı, • Kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması 2024 yılında da devam edecektir. 47-) Ödenmeyen Geçici Vergi Tutarları Yıllık Beyannameden Mahsup Edilemez. 2023 yılında geçici vergi beyannamelerine ait tahakkuk eden fakat ödenmeyen geçici vergi tutarları 2024 yılı içerisinde beyan edilecek yıllık beyannameden mahsup edilemez. 48-) Ödenmeyen Kıdem Tazminatları Gider Olarak Dikkate Alınmaz. Tahakkuk eden fakat ödenmeyen kıdem tazminatlarının gider olarak yazılması mümkün değildir. 49-) İndirim Konusu Yapılamayan KDV Tutarları İzleyen Yılsonuna Kadar İndirim Yapılabilir. KDV için indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikalar kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Özetle; 2023 yılında indirim konusu yapılmayan belgelere ait KDV tutarı 31.12.2024 tarihine kadar indirim konusu yapılabilir. 50-) Bankalar, Ödeme Kuruluşları ve PTT Tarafından Düzenlenen Belgeler Gider Pusulası Yerine Kullanılabilecektir. Bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dâhilinde düzenledikleri belgeler 2024 yılında da gider pusulası olarak kullanılmaya devam edecektir. 51-) Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran 2024 Hesap Dönemi İçin %52,73’dür. 2024 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılması mümkün bulunan nakit sermaye artırımına ait indirim oranı 2024 hesap dönemi için %52,73’dür. 52-) Binek Otomobiller İçin Uygulanan Gider Kısıtlaması Uygulaması 2024 Yılında da Devam Edecektir. Binek otomobillere ait giderlerin en fazla %70’i kanunen kabul edilen gider olarak yazılabilir. (Not; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere) 53-) Sosyal Medya Gelirlerinde 2024 Yılı İçin Vergi İstisna Tutarı 3.000.000-TL’dir. İnternet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden sağlanan kazançlar istisna kapsamına alınmıştır. Türkiye’ de kurulu Banka Hesabı Açılmalı İstisnadan yararlanmak için Türkiye ’de kurulu bir bankada hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. 2024 Yılı İstisna Tutarı 3.000.000-TL’dir. İstisna tutarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan kazançlar olup 2024 yılı için 3.000.000-TL’dir. 54-) Yıllık İzin Süreleri 2024 Yılında Aynı Şekilde Devam Edecektir. Hizmet Süresi Asgari İzin Süresi • 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dâhil) 14 iş günü • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 iş günü • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 iş günü • 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere En az 20 iş günü 55-) İhbar Bildirim Süreleri 2024 Yılında Aynı Şekilde Devam Edecektir. Hizmet Süresi İhbar Bildirim Süresi • 6 aydan az sürmüş işçi için 2 Hafta • 6 aydan 1,5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 Hafta • 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 Hafta • 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 Hafta 56-) En Düşük BAĞ-KUR Primi Tutarları 2024 Yılında Güncellenmiştir. • İşveren BAĞ-KUR primleri 6.900,86-TL ‘dir. • %5 indirim halinde en düşük İşveren BAĞ-KUR primi: 5.900,69-TL (Düzenli Ödeyen) 57-) En Düşük ve En yüksek İşsizlik Maaş Tutarları 2024 Yılında Güncellenmiştir. Asgari ücretin artışı birlikte 01.01.2024 tarihi itibariyle en düşük işsizlik maaşı aylık net 7.940,33-TL en yüksek 15.880,66-TL’dir. 58-) 2024 Yılında Uygulanacak Beyanname Verme ve Ödeme Tarihleri Aşağıdaki Tablodaki Gibidir. BEYANNAME TÜRÜ BEYAN TARİHİ ÖDEME TARİHİ Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ve temmuz ayının son günü Geçici Vergi 1.Dönem; 17 Mayıs 2.Dönem; 17 Ağustos 3.Dönem; 17 Kasım 1.Dönem; 17 Mayıs 2.Dönem; 17 Ağustos 3.Dönem; 17 Kasım Katma Değer Vergisi 1 No.lu Takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar Takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar Katma Değer Vergisi 2 No.lu (Vergi Sorumluları İçin) Takip eden ayın 21 inci günü sonuna kadar Takip eden ayın 23 inci günü sonuna kadar Aylık Muhtasar Takip eden ayın 26’ıncı günü sonuna kadar Takip eden ayın 26’ıncı günü sonuna kadar Üç Aylık Muhtasar 3 Aylık Dönemi İzleyen, 1. Dönem; 26 Nisan, 2. Dönem; 26 Temmuz, 3. Dönem; 26 Ekim, 4. Dönem; 26 Ocak 3 Aylık Dönemi İzleyen, 1. Dönem; 26 Nisan, 2. Dönem; 26 Temmuz, 3. Dönem; 26 Ekim, 4. Dönem; 26 Ocak Damga Vergisi Takip eden ayın 26’ıncı günü sonuna kadar Takip eden ayın 26’ıncı günü sonuna kadar 59-) Limited ve Anonim Şirket Sermaye Tutarları Artırıldı. 2024 yılından itibaren yeni kurulan şirketlerde uygulanmak üzere, • Limited şirketler için en az sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye • Anonim şirketler için en az sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde en az sermaye tutarı 100.000 TL’den 500.000 TL’ye Artırılmıştır. 60-) Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Belirlenmesine Uygulanacak Hadlerin Sınırı 2024 Yılı itibariyle 2023 Yılı Tutarları Üzerinden Devam Etmektedir. (*) işbu yazı tarihi itibariyle Bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler şu şekildedir; (I ve II sayılı liste harici kalanlar) • Aktif Toplamı: 75 milyon TL ve üzeri • Yıllık Net Satış Hasılatı: 150 milyon TL ve üzeri • Çalışan Sayısı: 150 çalışan ve üzeri Şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. 61-) 2024 Yılı İtibariyle Götürü Gider Uygulaması Kaldırılmıştır. İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları ve belgesini temin edemedikleri giderlerine karşılık olmak üzere, ilgili faaliyetlerden sağlanan hasılatın binde beşini aşmaması şartıyla hesaplanan bu giderlerini ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması 01.01.2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kaldırılmıştır. 62-) Hizmet İhracında Elde Edilen Kazanca Uygulanan İndirim Oranı %80’e Çıkarılmıştır. Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifıkasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, • Elde edilen hesap dönemine ait yıllık beyannamenin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı ile indirim oranı %50’den %80’e çıkarılmıştır. 63-) Amortisman Oran ve Sürelerinin Mevcut Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısı Dikkate Alınarak Hesaplanma Süresi Uzatılmıştır. Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerce bu belge kapsamında, • İktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve sürelerinin mevcut faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınarak hesaplanması uygulamasında süre 31.12.2024’e uzatılmıştır. 64-) Avukat Bulundurma Zorunluluğu Tutarı Güncellenmiştir. Anonim şirketlerde 2024 yılı itibariyle artan en az sermaye tutarına eşdeğerlik göstererek esas sermaye miktarı 1.250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurulması gerekmektedir. 65-) Enflasyon Muhasebe Yürürlüğe Girmiştir. 2023 yılı hesap dönemlerine ait bilançolarda bulunan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Enflasyon muhasebesi şartlarının sağlanmasına bağlı olarak geçici vergi dönemleri dahil 2024 ve izleyen yıllarda enflasyon muhasebesi uygulanmaya devam edecektir. 10.01.2024 Kaynak: www.MuhasebeTR.com https://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/alidenizinan/022/ (Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi