7226 SAYILI KANUNLA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

7226 SAYILI KANUNLA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.03.2020 tarih ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. A) Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri 1) Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin ücretlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması Bu …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi